Hvis du kunne tænke dig at komme lidt ud og jage her i foråret, så er rågeregulering en yderst spændende og meget værdifuld "jagtform", som næsten er tilgængelig for alle, og virkelig en god start for nyjægere.

Da der ikke er jagttid på råger, skal der søges tilladelse om regulering, og dette kan ske på forskellige tidspunkter af året, men det mest oplagte er regulering af råge-ungerne, når de er lige ved at være flyveklar i midten af maj til primo juni.

Reguleringen gived fra 1/5-15/6 begge dage inklusiv, men det store arbejde ligger i perioden ca. 10/5-1/6, hvor de fleste unger er klar til at lette. I denne periode gælder det om at skyde de flyveklare unger, når de sidder på grenen et stykke fra reden, så de ikke lige falder ind i reden og rådner op. Det rigtigste er jo at benytte vores nedlagte vildt, så de skal gerne komme hele vejen ned til os.

Ved regulering af råger er det mest hensigtsmæssigt at anvende salonriffel eller luftgevær (5,5mm), og har du lyddæmper på, kan du jage uden høreværn, og naboerne bliver kun meget lidt forstyrret af selve skuddene. Bruger du tilmed subsonisk ammunition, så er det næsten kun lyden af kuglen, der rammer fulgen, som kan høres.

Det ER også tilladt, rent lovgivningsmæssigt, at anvende haglgevær til regulering af råger, men dette er ikke anbefalelsesværdigt pga. sikkerhed og larm.

Kom i gang som nyjæger

Rågeregulering er forholdsvis nemt at komme til, fordi fuglene jo ses som en plage, og der derfor er mange, der gerne vil have dem væk. Når en grundejerforening, firma eller kommune har søgt om tilladelse til at regulere fuglene væk, så kontakter de tit de lokale jagtforeninger for at få hjælp til selve udførelsen. Tjek de lokale foreningers hjemmeside eller facebookside eller kontakt formanden direkte og spørg, om der mon er mulighed for at du kan komme med på noget regulering. Dette kan også være en hyggelig måde at komme i kontakt med andre jægere på, når man tilfældigvis mødes i skovbunden med riflen under armen.

I Aarhus kommune er der en helt fast procedure for reguleringskorpset, hvor man kan melde sig på en rågekoloni, der ligger tæt på ens bopæl.

Udstyr til rågeregulering

Noget af det fede ved rågeregulering er, at man ved jagt og regulering med riflede våben ikke behøver apporterende hund, så det du skal bruge kan koges helt ned til:

  • Salonriffel / luftgevær (5,5mm)
  • Ammunition
  • Jagttegn evt. våbentilladelse
  • Fotolegitimation
  • Reguleringstilladelse
  • Orange vest

Hvis du er ude at regulere i bynært område, så vil jeg helt klart anbefale, at du gør dig synlig med en orange vest, da dette skaber tillid hos publikum, der snarer vil opfatte dig som en service-medarbejder frem for en skydegal ninja-kriger. Jeg har haft rigtig mange gode snakke med de civile, mens jeg har givet mig god tid til at forklare om arbejdet og måske en kort snak med de helt små om liv og død. Meget givende!

Rågeregulering David Hansen

Du skal selvfølgelig have tøj på til vejret, men da rågeungerne næsten kun gør sig klar til at flyve på de tørre dage, så kan du nøjes med at kigge ud og tage noget tøj på, så du kan holde dig varm.

Da jeg oftest kører i bil hen til kolonierne, har jeg som regel en balje med i bilen til at lægge de nedlagte fugle i. Alternativt kan du have nogle poser med, men pas på ikke at klumpe de døde fugle sammen i bunker, som ligger og bager i varmen. Det er ikke sundt.

Halvautomatisk salonriffel der kan indeholde mere end 3 patroner

Der er en helt særlig regel, som kræver lidt ekstra opmærksomhed! Normalvis må dit riflede og halvautomatiske jagtvåben maksimalt kunne indeholde 3 patroner i alt (1 i kammeret og 2 i magasinet); MEN lige præcis ved regulering af rågeunger, kan der søges tilladelse til at anvende halvautomatiske salonrifler med mere end 3 patroner i våbnet, dvs. fx 5, 10 eller 50 skud.

Det er uhyre vigtigt, at du tjekker din reguleringstilladelse, inden du begiver dig af sted, for indeholder tilladelsen ikke denne formulering (Se billedet), så er du altså ude på ulovlig regulering, og det kan koste dyrt.

Reguleringstilladelse af råger

To af de steder, jeg regulerer for andre, har ansøgeren ikke været opmærksom på dette, så der skulle søges ny tilladelse, før jeg kunne hjælpe. Efter en kort snak med Lars Bruun Hansen ved Miljøstyrelsen, som står for reguleringstilladelserne i Aarhus, har jeg fået at vide, at man faktisk både skal søge en ny tilladelse OG indberette 0 for den første tilladelse. Bare lige en heads-up, hvis du skulle være kommet i samme bekneb.

Sådan regulerer du råger

Nogle kolonier er på blot 5-10 reder, mens andre kan dække mere ned 200 reder, så er der 4-6 unger i hver rede, skal man sørge for at være ude måske hver anden dag og tjekke, om der er komme nye fugle ud på grenene.

For at holde kolonien i skak, skal der reguleres 2-3 unger pr. rede, så med en koloni på 200 reder, skal der altså skydes 400-500 fugle i løbet af de ca. 3 uger, hvor der er mest akitvitet, så du kan nok se, at faktisk godt kan blive til lidt af et arbejde!

Som jagttegnslærer vil jeg gerne give dig lidt etik med på vejen, så sørg for at give forældrefuglene mulighed for at komme ned og fodre deres unger efter ca. en times regulering. Råger er meget kloge og holder sig på afstand af fare, så når du første gang har vist dig i kolonien med dit gevær, så kan forældrene nærmest kende dig på din gang eller lyden af din bil, og de kommer først tilbage, når du er på god afstand.
Det er bedre at komme igen senere end at blive ved kolonien i mange timer.

Sikkerhed

Når du sender kuglen af sted ud af piben, så sørg for at have en meget stejl vinkel, så en forbier har størst chance for at lande i kolonien igen i stedet for at flyve over til naboen. En lille projektil fra salonrifler er ikke mega farlig at få i hovedet oppefra, men den kan være rigtig træls at få i øjet. Så sørg for at skyde så lodret som muligt og forsøg ikke at skyde igennem bladene, da det lille projektil nemt kan ramme en gren på vejen og rikochere en dum vej.

Indberetning af vildt

I forbindelse med din reguleringstilladelse er du forpligtet til at indberette udbyttet særskilt inden for 4 uger efter reguleringens ophør, dvs. senest d. 13/6. Hvis tilladelsen fra Miljøstyrelsen er givet til en anden, fx forening eller kommune, så er det dem, der skal indberette, og så får du sikkert at vide, hvordan du skal videreformidle dit udbytte og til hvem. Sørg derfor for at føre statistik hver gang, du er ude at regulere, og for din egen lærings skyld vil jeg anbefale, at du også noterer hvordan vejret var, og hvornår på dagen, du var ude. Så kan du om et år eller to gå ud og regulere i "prime-time" i stedet for at gå forgæves.

Tilberedning af råger

Da råger ikke må være genstand for handel, kan du ikke bare lige bestille dem hos din lokale slagter, og opskrifterne er desværre også få; men jeg siger dig! Rågeunger er mega lækre!!

Min favoritopskrift indtil videre er Nikolaj Kirks Rågelår i mørkt øl og honning, og så er det også vildt lækkert med "Rågeskrog i flødesovs".

Jeg har netop købt bogen "Ha' det for vildt" af Gordon P. Henriksen, som har et par opskrifter, jeg glæder mig til at prøve af, men hvis du nu har en hemmelig opskrift, du gerne vil dele, så skriv endelig! Jeg vil mega gerne prøve noget nyt :)

Til sidst vil jeg bare ønske dig knæk og bræk og rigtig god sommer, når du kommer så langt!