Da der 1/7 2022 kom nye jagttider på Canadagås, Ederfugl og Ringdue, kom der også en ny opdateringspakke til Fuglekort og JagtQuiz appen

De nye jagttider er:

  • Ringdue 11/11-31/1 (flyttet fra 10/11-31/1)
  • Ederfugl er nu fredet i visse fuglebeskyttelsesområder
  • Canadagås må ny jages på omdriftsarealer i august måned på samme vilkår som Grågås

Du kan købe de 3 nye kort at opdatere med her.

Opdatering 2022 

Hvis du vil vide mere, kan du besøge Miljøstyrelsens hjemmeside.