Med de nye regler for jagtprøven, som trådte i kraft i november 2018, er alle de jagtrelevante dyr blevet inddelt i 3 kategorier, som afspejler hvor jagtinteressante, de er.

fuglekort med stjerner

Dette er illustreret på Fuglekortene med 0-2 stjerner, hvor de fugle, der ikke har nogen stjerner kun skal genkendes på udseenet, mens du skal kunne noget mere biologi om fuglene med 1-2 stjerner.