Hvad angår fuglevildt er der kommet disse ændringer:

Grågås 01.09-31.01 (uændret i forhold til tidligere). Derudover må grågås jages i perioden 01.08-31.08 på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil. Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o. lign., som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 m landværts højeste daglige vandstandslinje for fiskeriterritoriet (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Sædgås ingen (generel) jagttid (mod tidligere 01.09-30.11). Bemærk, at der er lokal jagttid på sædgås 01.09-30.11 i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner (svarende til den tidligere generelle jagttid). I resten af landet har sædgås ingen jagttid. Sædgåsens jagttid er altså uændret, men det er tydeliggjort, at den kun gælder i ovennævnte 3 kommuner.

Havlit (kun han) 01.10-31.01 (uændret). Havlit hun ingen jagttid.

Fløjlsand (kun han) 01.10-31.01 (uændret). Fløjlsand hun ingen jagttid.

Agerhøne 16.09-31.10 (mod tidligere 16.09-15.10). Bemærk, at den generelle jagttid for agerhøne kun gælder øst for Storebælt. I resten af landet (bortset fra en række øer) har agerhønen lokal jagttid 16.09-15.10 (svarende til den gamle generelle jagttid).

Fasan 01.10-31.01 (gælder nu for både fasanhane og fasanhøne).

Sølvmåge 01.09-31.01 (mod tidligere ingen jagttid). Bemærk, at i 20 kommuner i Sydøstdanmark har sølvmåge lokal jagttid 01.11-31.01.

Ringdue 16.10-31.01 (mod tidligere 01.11-31.01).

Tyrkerdue 01.11-31.11 (mod tidligere 01.11-31.12). Bemærk, at den generelle jagttid for tyrkerdue kun gælder øst for Storebælt. I resten af landet har tyrkerdue ingen jagttid.

Som noget nyt, må husskade og krage fremover jages fra 1 time før solopgang til solnedgang.

De øvrige generelle jagttider er uændrede i forhold til den tidligere gældende bekendtgørelse.