Der er kommet en ny opdatering til Fuglekort spillet, i forbindelse med statens ændringer.

Det drejer sig om Sort Svane, som nu ikke anses for invasiv mere, hvorimod Canadagåsen er blevet blacklistet (hermed uønsket invasiv), fordi den kan finde på at lave hybrider med Grågås og Bramgås.

Har du et af de ældre spil Fuglekort, vil jeg anbefale, at du går dine kort igennem og retter til de gældende jagttider, som du fx. kan finde på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Listen over de invasive arter kan du finde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Knæk og bræk!