Mange er i tvivl, om man skal have våbentilladelse til en lyddæmper, og som udgangspunkt er svaret: Ja!

Lyddæmpere til skydevåben kræver tilladelse, og gælder det luftgevær og glatløbede haglgevær, skal tilladelsen søges særskilt; men gælder det centraltændte jagtrifler og salonrifler til jagt, så gælder våbnets tilladelse faktisk også for lyddæmperen.

Sagt på en anden måde: Har du en gældende tilladelse til en jagtriffel, så må du altså også erhverve og besidde en lyddæmper, der passer til.

Det sidste er en vigtig pointe! Har du en lyddæmper, skal den altså passe til en af dine rifler.

Man kunne jo forestille sig, at man havde købt en riffel og lyddæmper, og på et tidspunkt sælger man så riflen, men man vil gerne beholde lyddæmperen. Har man ikke en anden riffel, som lyddæmperen passer til, så skal man enten skaffe sig dét, eller søge en særskilt tilladelse til lyddæmperen, indtil man får sig en ny riffel.

Overstreget våbentilladelse

Og husk nu: Dette er de gældende regler i Danmark på nuværende tidspunkt. Skal du på jagt i udlandet, skal du sikre dig, at du må tage en lyddæmper med der, og måske skal du have en særskilt tilladelse til lyddæmperen for at tage den med.

Våbentilladelser til lyddæmpere gælder som udgangspunkt i 5 år af gangen, og når tiden er ved at løbe ud, sender politiet en reminder om at få fornyet tilladelsen. Hvis du ikke skal have lyddæmperen med til udlandet, kan du med fordel annullere våbentilladelsen hos politiet i stedet for.

Det ser således ud:

Annullering af våbentilladelse 1

Så hvad har jeg gjort?

Lyddæmperne til min .308 og .17hmr har jeg fornyet, da jeg gerne vil have dem med på jagt i udlandet, mens jeg lige har annulleret den særskilte tilladelse til min .22lr, da den er til ren og skær rågeregulering.

Jeg håber, det har givet lidt opklaring på et lidt forvirrende emne, og jeg håber, du kan blive kvit med nogle af dine mange papirer.

Knæk og bræk i hvert fald!