Med de seneste ændringer i bekendtgørelserne om jagt i efteråret 2018, samt ændringer i vejledningen til jagttegnslærerne, har hele jagttegnsundervisningen ændret sig.

Som en forholdsvis ny ting blev vi derfor inviteret ned til Miljøstyrelsens hovedkvarter i Odense for at snakke om resultatet, og komme med input fra vores erfaringer.

Mange giver stadig udtryk for, at det er fuglene, der volder størst vanskeligheder, når det kommer til vildtkending, og feedbacken fra de andre deltagere omkring Fuglekortene var rigtig positive i den retning. Ændringerne i november gjorde bl.a., at der blev differentieret tydligere imellem hvilke krav, der var til aspirantens viden om de forskellige arter, hvilket tydeligt afspejles på Fuglekortene med de forskellige stjerneangivelser:

stjerne

Hvad volder størst problemer til jagtprøven?

Det er selvfølgelig helt individuelt, hvad der er sværest for aspiranterne; men følger man statistikken, danner der sig nogle klare tegn.

Ud af de 8 sværeste spørgsmål (dvs. de spørgsmål som flest aspiranter har fejl ved) er der altid et par fejl ved 1-2 fugle, og her er rovfuglene ofte repræsenteret. Jeg spurgte udvalget, hvorfor rovfuglene overhovedet var med i pensum, da ingen af dem jo er jagtbare arter, og svaret var, at det tidligere var muligt at få reguleringstilladelse til nogle af arterne, så derfor skulle man kunne kende dem. Derudover er jagten jo et stort emne for de andre natur-organisationer også, hvor bl.a. DOF og Danmarks Naturfredningsforening sætter stor pris på, at jægerne kan se forskel på rovfuglene.

Derudover er det helt klart også vanskeligt for mange at kunne huske al den relevante jagtlovgivning og omsætte den til svar i jagtprøven. Vi har forsøgt at samle alle de relevante elementer fra jagtlovgivningen i de respektive Fuglekort, og ønsker man at repitere lovgivning for de andre dele af jagten, så anbefaler vi at hente vores JagtQuiz Appwww.jagtquiz.com.

Du kan prøve appen af gratis med 40 udvalgte spørgsmål og derefter selv vælge hvilke kategorier, der er mest relevante for dig.

Som noget meget glædeligt kunne vi erfare, at de danske jagttegnsaspiranter generelt har rigtig godt styr på sikkerhed og våbenhåndtering. Tak til alle jer andre jagttegnslærere for at gøre en god indsats på denne front!

Med kun 3 uger igen af bukkesæsonen vil vi bare ønske alle knæk og bræk fremover.